Proff Torget

Tjenesten Proff Torget er laget for å gi deg muligheten til å spare tid og penger. Gjennom en sammenligningstjeneste hvor leverandørene vet at de konkurrerer om deg, tvinges leverandørene til å gi deg sitt beste tilbud – derav penger spart! Gjennom en tjeneste som innhenter tilbud fra flere leverandører samtidig, slipper du å ta kontakt med alle leverandørene separat – derav tid spart!

Proff Torget drives separat i samarbeid med Nettbureau AS (Org. nr. 997 104 854), som står bak teknologien som brukes til å generere tilbud fra leverandører, samt alle leverandøravtaler. Alle spørsmål vedrørende leverandører bør derfor rettes til Nettbureau på hei@nettbureau.no.

Proff Torget eies i sin helhet av Proff AS (Org. nr. 918 298 037), men drives som en separat tjeneste. Proff.no er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Vi leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Gå til Proff Torget