Proff – The Business Finder

Proff® er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Vi leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Vårt mål er å skape en markedsplass for kjøper og selger innen B2B i Norge. Dette gjør vi gjennom å utvikle en nyttig tjeneste for innkjøpere slik at disse kan få støtte og hjelp til å kunne foreta et riktig valg av leverandør.

For leverandørene tilbyr vi ulike løsninger for å eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte. Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere.

Proff® distribueres gjennom internett og mobil. I tillegg har Proff.no knyttet til seg  seriøse samarbeidspartnere i norsk næringsliv, som DN.no, E24.no, TU.no, m.fl.

Proff® utgis av Proff AS, et heleid datterselskap av Enento Group Oyj., Finland

Ansvarlig redaktør for tjenesten Proff.no er Tore Ødegård.

Proff® Abonnementsløsninger

Proff Forvalt er en brukervennlig nettjeneste for bedrifter som krever utvidet juridisk og økonomisk informasjon, kredittvurderinger og avanserte segmenteringsmuligheter. Les mer her