Personvern

Personvern

Proffs databehandlingsprosesser og ivaretakelse av ditt personvern er beskrevet i Proff sin personvern-policy.  Du kan når som helst be om innsyn i hvilken informasjon Proff har registrert om deg.  Du får svar innen 30 dager.

NB! Offentlig data om bedrifter og rolleinnehavere, som gjengis på Proff, vil ikke bli slettet.  Proff  behandler offentlige data i henhold til Lov om Enhetsregisteret, Lov om registrering av foretak, Lov om behandling av personopplysninger kapittel II og III,  Stortingsproposisjon 56 LS (2017-2018) kapittel 6, og Europaparlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Såfremt det ønskes endring i Offisiell foretaksinformasjon anbefaler vi at dette skjer via Samordnet registermelding, direkte til Brønnøysundregistrene som distribuerer denne informasjonen.

Proff håndterer data i følgende kategorier:

Offentlig foretaks- og rolledata

DatafeltGDPR-formålBeskrivelseProff formålLovhenvisning
NavnArtikkel 6 eForetaksnavn og navn til offisiell rolleinnehaverIdentifisering av juridisk enhetLov om Enhetsregisteret §5 – §7
AdresseArtikkel 6 eForetakets adresse og adresse til offisiell rolleinnehaverIdentifisering av juridisk enhetLov om Enhetsregisteret §5 – §7
E-postadresseArtikkel 6 eE-postadresse registrert i offentlige registre
Identifisering av- og kommunikasjon med juridisk enhet
Lov om Enhetsregisteret §5 – §7
TelefonnummerArtikkel 6 eTelefonnummer registrert som kontaktinformasjon i offentlige registreIdentifisering av- og kommunikasjon med juridisk enhetLov om Enhetsregisteret §5 – §7
Fødselsdato/årArtikkel 6 eOffisiell rolleinnehavers fødselsdato/-årIdentifisering av juridisk enhetLov om Enhetsregisteret §5 – §7
KjønnKjønn til offisiell rolleinnehaverBrukes til statistiske formål samt for identifisering av juridisk enhet (fysisk person)Lov om behandling av personopplysninger §8 og §9

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 – artikkel 6 avsnitt 1 e)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 – artikkel 9 avsnitt 2 e), g), og j)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
– artikkel 86 og artikkel 89

KartkoordinaterArtikkel 6 eUtledes fra adresse (se ovenfor)Visning av juridisk enhets beliggenhet i kartLov om Enhetsregisteret §5 – §7
LikningsopplysningerArtikkel 6 eLikningsopplysninger fra skatteetaten, til utlevering av likningsopplysninger på selskapsform «ENK»

NB! Dette utløser et gjenpartsbrev.

Til visning av llikningsopplysninger på selskapsform «ENK»

– NB! Dette utløser et gjenpartsbrev, samt oppslag er kun tilgjengelig på tjenesten Forvalt.no som er en lukket tjeneste. Innhentning av likningsopplysninger må skje med saklig grunn

Konsesjon fra Datatilsynet

Kundedata