Ikke mist brukere til konkurrenter ved å være en teknologisinke. I dagens marked kan brukertilpassede nettsider rett og slett være oppskriften på suksess og i noen tilfeller er det å regne som en hygienefaktor.