Utgående rammeavtaler

Utgående rammeavtaler er et produkt som gir deg informasjon om og datoen for når rammeavtaler, avtaler og kontrakter på varer og tjenester er i ferd med å gå ut.

Informasjonen gir en indikasjon på når avtalene skal reforhandles og ut på nytt anbud. I tillegg kan du få informasjon om hvem som sist hadde kontrakten, og hvem som var ansvarlig for anbudsprosessen hos innkjøper ved siste anskaffelse. På denne måten står du enda bedre rustet til å planlegge dine kommende salgsaktiviteter.

Du som leverandør har mulighet til å spesifisere hvor lang tid i forkant av en estimert ny anbudskonkurranse du ønsker å bli varslet. Varslingene vil du motta per e-post.

Les mer om utgående rammeavtaler og hvordan du kan motta det her. (Link kommer)