Proff AS

Telefon
21 51 66 01
Hverdager 09.00 – 15.00

Post-/Besøksadresse
Proff AS
Langkaia 1, 0150 Oslo

Org nr
918 298 037

Fakturaadresse

Vi ber deg oppdatere følgende faktureringsadresse til faktureringssystemene du bruker.

Bruk følgende fakturaadresse og send dem helst med PDF til e-postadressen: efakt.proffas@cogidocs.net

Proff AS
(Org.nr.: 918298037)
Postboks 6564
7439 Trondheim

For at skanningstjenesten skal målrette faktureringen din, må denne faktureringsadressen også skrives ut på selve fakturaen.

Vi trenger også en referanse for å kunne håndtere fakturaen.

Merk! Bare fakturaer kan sendes til denne faktureringsadressen, for eksempel vil postadressen til kunngjøringer og markedsføringsmateriale forbli uendret.

Henvendelser vedrørende bedriftsoppføringer:

Spørsmål vedrørende faktura, endringer, tillegg eller oppdateringer i din bedrifts betalte oppføring rettes til vårt kundesenter.

Kontakt kundeservice

Ofte stilte spørsmål

Ja, Proff® er offisiell distributør av foretaksinformasjon fra Brønnøysundregistrene, og som sådan viser vi juridisk informasjon og regnskapsdata for alle aktive norske foretak. Informasjonen er offentlig tilgjengelig i en rekke registre. Dersom du ber oss om å slette personopplysninger etter GDPR artikkel 17, vil vi vurdere forespørselen konkret opp mot våre tungtveiende interesse i å lagre opplysningene så lenge de er tilgjengelige. Vi kan ellers ikke fjerne oppføringer fra Proff uten at foretaket er slettet i Brønnøysundregistrene.

Rolleinformasjonen som presenteres på proff.no (styre, revisor, daglig leder osv.) er offentlig informasjon og er gjengitt direkte fra Enhetsregisteret. Proff® publiserer disse opplysningene for å kunne gi et helhetlig og riktig bilde av norsk næringsliv. Proff publiserer disse opplysningene med hjemmel i GDPR artikkel 6 (1) bokstav f).

Offisiell foretaksinformasjon er gjengitt direkte fra Enhetsregisteret og Statistisk Sentralbyrå. Dersom du finner feil eller mangler i offisiell foretaksinformasjon, anmoder vi deg til å rette den opp via altinn.no eller å ta kontakt med Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no/kontakt.html ). Alle endringer vedr regnskap og ledelse som er meldt inn til Brønnøysundregistrene blir fortløpende endret og publisert på Proff.no.

For mer informasjon om endring av offisiell forteaksinformasjon, se Brønnøysundregistrene http://www.brreg.no/registrering/

Dersom offisiell foretaksinformasjon er korrekt men kontaktinformasjonen er feil, kan du ta kontakt med vårt kundesenter.

Er ditt firma kunde av Proff® og du ønsker å endre promotekster, logo, bilder, o.l., vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Hvis du ønsker å presentere informasjon utover den offisielle foretaksinformasjonen, ta kontakt med vår salgsavdeling på annonse@proff.no eller tlf. 21 51 66 01.

Proff® henter informasjon vedrørende aksjonærer og eierposter fra Skattetatens Aksjonærregister. Informasjonen gjenspeiler derfor aksjonærer ved utgangen av siste regnskapsår, og oppdateres automatisk på proff.no innen tre uker etter at foregående års Aksjonærregister offentliggjøres – normalt i slutten av mai.

Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen på Proff® med endringer i aksjonærforhold som har skjedd etter siste offentliggjøring av Aksjonærregisteret, må vi ha skriftlig dokumentasjon (kopi av aksjeeierbok). Se mer info om aksjeeierbok på Altinn og i Aksjeloven (lovdata). Send forespørselen sammen med dokumentasjonen til vårt kundesenter.

Dersom det er skrivefeil i navn e.l., behøver vi ikke utskrift fra aksjeboka. Vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Regnskapstall, rolleinformasjon og aksjonærdata oppdateres på bakgrunn av godkjente årsregnskap i Brønnøysundregistrene. Regnskapstallene er tilgjengelig på proff.no senest 3 uker fra de er godkjent i Brønnøysundregistrene. Offisiell rolleinformasjon oppdateres ukentlig.

Proff® mottar daglige oppdateringer av juridisk foretaksinformasjon fra Statistisk Sentralbyrå, mens kontaktopplysninger oppdateres ukentlig fra norske teleoperatører og Eniros egne databaser.

Endringer i kontaktinformasjon som meldes inn til vårt kundesenter, vil normalt ta tre virkedager å få ut på tjenesten. Andre endringer kan ta lenger, avhengig av dokumentasjonskrav og eventuelt behov for verifisering av faktiske forhold.

Har du spørsmål om faktura, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.