Vinner alltid den laveste prisen?

En vanlig oppfatning i anbudskonkurranser er at lavest pris er den eneste avgjørende faktor for å vinne. Lave priser er vel kriteriet det offentlige styrer etter?

– I noen bransjer er pris svært vesentlig for å vinne et anbud. La oss vise til et eksempel: En kommune ønsker å få trykket en 8-siders brosjyre. De ønsker 120 grams papir i et opplag på 100.000. Trykkeriene tilbyr nokså ulik pris i sine tilbud selv om de byr på samme vare. Det vil i dette tilfellet kanskje være riktig å vurdere tilbudene kun basert på pris.

Lavest pris er i midlertid ikke alltid avgjørende. Når det ikke bare er prisen som teller, settes det opp flere kriterier som vektes etter viktighet. Det er disse tildelingskriteriene oppdragsgiveren benytter for å vurdere tilbudene som kommer inn. Eksempler på slike kriterier kan være kvalitet, kompetanse, leveringstider eller garantier.

Et anbud er oppdelt etter viktigheten av kriterier for det firmaet som skal ha oppdraget utført. Et eksempel kan være 40% på kvalitet, 40% på pris og 20% på garanti. Avhengig av hvordan de forskjellige kriteriene er vektet, kan du vinne anbudet selv om du ikke nødvendigvis er aktøren med den laveste prisen.

Vi kan bruke eksempelet med produksjon av brosjyrer igjen. Brosjyren skal brukes i en informasjonskampanje for å fremme Fjellvettreglene blant påsketurister i Norge. Det haster kanskje litt når anbudet legges ut en måned før. Leveringstid er sannsynligvis et svært viktig kriterie og vil vektes tungt i denne anbudsvurderingen. Dersom brosjyrene skal ha noen form for spesialtrykk, eller form, vil oppdragsgiveren også vekte kompetanse på dette området.

Tre tips når du skal gi et tilbud:

  • Du kan vinne med en høyere pris hvis totalen av ditt tilbud matcher oppdragsgivers behov bedre enn dine konkurrenter.
  • Selv om du skulle tilby en lavere pris enn dine konkurrenter, kan du allikevel tape anbudet hvis dine konkurrenter overgår deg på kvalitet eller andre viktige kriterier.
  • Husk å ikke prise deg for lavt, da dette kan få oppdragsgiver til å stille spørsmål ved kvaliteten på arbeidet.