Lønnsomt potensiale i offentlig sektor

Kommunale budsjetter og investeringsplaner kan være tungt stoff å engasjere seg i. Men de som har skjønt verdien av å følge med i kommunale planer, kan ende opp med å vinne lønnsomme anbud.

Men først; Hva er budsjetter og investeringsplaner? Hvert år kreves det at kommuner leverer to ulike budsjetter, som sammen utgjør planen for pengebruken de neste fire årene. Investeringsplanen – også kalt økonomiplanen, er planen over hva kommunen skal gjøre de fire kommende år. Budsjettet – også kalt årsbudsjett eller handlingsprogram, er vedtak over hva som skal skje det første året.

Følger du med på planene, kan de gi deg oversikt over hva som vil komme av anbud fra kommunen. Og sikre at du er forberedt når anbudet offentliggjøres. Du kan planlegge salgsinnsatsen din tidlig, og sørge for optimal ressursbruk i firmaet ditt. Ved å følge med på kommunens budsjetter, er du godt informert og vet en god del om hva som kommer av oppdrag før dine konkurrenter. Det handler å finne, lese og forstå de kommunale planene slik at din bedrift er klar.

Det er besluttet at kommunen din skal bygge ny skole. Hvilke muligheter kan denne aktiviteten gi ditt firma, som ikke opererer i byggebransjen? Store prosjekter som dette kan gi åpninger for flere bransjer. Tilbyr du møbler, lekeplassutstyr eller teknologi, kan dette prosjektet også være svært lønnsomt for deg.

Kommunen er pålagt å offentliggjøre og legge ut på anbud alle innkjøp som følger et prosjekt. Teknologifirmaet ditt kan allerede ved beslutning om at det skal bygges en ny skole, prosjektere hvilke dataløsninger og hvilken teknologi skolen vil ha behov for. Planlegger du godt og starter arbeidet med å utarbeide en produktportefølje og et tilbud, er du godt forberedt når kommunen legger ut anbudet. Når anbudet offentliggjøres, er du sannsynligvis klar til å levere tilbud lenge før fristen. Hvis du får tilslag på tilbudet, og avtale med kommunen, gjelder avtalen for de neste tre til fem årene.  Avtaler har en tydelig start og utløpsdato. Selv med våre tips, vil mange oppleve at anbudsarbeidet krever litt. Trenger du hjelp til å utforme tilbudet, finnes det masse nyttig hjelp hos vår samarbeidspartner Mercell. Søk hjelp hos erfarne fagfolk hvis du trenger det! Og så gjenstår det bare å se om jobben blir din.

6 tips til hvordan å lykkes:

  • Følg med på kommunale budsjetter og investeringsplaner. Disse skal ligge på kommunens nettside.
  • Grav i tall og planer og finn ut om kommunens fremtidige prosjekter kan by på jobber for din bedrift
  • Finn samarbeidspartnere som gjør det mulig å optimalisere tilbudet ditt
  • Er det flere kommuner som skal gjøre tilsvarende investeringer? Det kan åpne opp for at du kan tilby en bedre pakke i form av synergieffekter
  • Grav og du er snart klar for neste anbudsrunde
  • Ta kontakt med erfarne fagfolk hvis du trenger hjelp med utformingen