Proff bedriftsovervåking

Med Proff bedriftsovervåking kan du følge med inntil 25 forskjellige bedrifter. Alle kunngjøringstyper er tilgjengelige og du kan selv velge hvilke kunngjøringstyper som du vil varsles om. Vi varsler deg via e-post så snart en endring i bedriften blir kunngjort, f.eks når bedriften får et nytt styremedlem, flytter til en ny adresse, legger ut nytt årsregnskap, osv.

Hvis du har kjøpt en av våre Markedspakker så har du allerede tilgang på Proff overvåking – tjenesten er inkludert i pakken.

Du kan også kjøpe tilgang til Proff bedriftsovervåking i vår nettbutikk. Prisen er 79,- eks.mva./mnd (12 måneders binding).

Slik kommer du i gang

Hvis du allerede har en registrert bruker på Proff, logg deg inn før du begynner.  Hvis du ikke har en registrert bruker, så får du muligheten til å registrere deg mens du setter opp overvåkingen.

 1. Bruk Proffs bedriftssøk til å søke opp en bedrift du ønsker å overvåke.
 2. Du kan markere bedriften for overvåking direkte i trefflisten, eller du kan åpne bedriftens profilside og merke den for overvåking derfra
 3. Navnet på bedriftene du ønsker å overvåke legger seg i et grått panel øverst på nettsiden.  Når du har valgt de bedriftene du er interessert i, klikker du på knappen Legg til overvåking i det grå panelet
 4. Velg Proff bedriftsovervåking
 5. Har du du ikke registrert bruker fra før av, så registrerer du en nå

Når registreringen er fullført er overvåkingen i gang, og du vil motta varsling pr e-post når en endring i en overvåket bedrift blir kunngjort.

Kunngjøringene som varsles er:

Diverse

 • Forsinket oppgjør ved krav på aksjeinnskudd
 • Frigivelse av deponert beløp
 • Nyregistrering av partinavn
 • Overgang aksjeeierbok / VPS
 • Partilovnemndas vedtak i saker som gjelder partinavn
 • Stiftelse – kapitalnedsettelse
 • Stiftelse – omdanning for avvikling (Oppløsning)
 • Stiftelse – omdanning for deling (Fisjon)
 • Stiftelse – omdanning for sammenslåing (Fusjon)
 • Tvungen overføring av aksjer i datterselskap

Endring i kapital

 • Frittstående tegningsretter
 • Fullmakt kapitalforhøyelse
 • Fullmakt konvertibelt lån
 • Gjennomført konsernbidrag
 • Gjennomført nedsettelse overkursfond
 • Gjennomført utbytte
 • Kapitalnedsettelse
 • Konvertibelt lån
 • Nedsettelse av overkursfond
 • Tegningsrettsaksjer

Endringer og rettelser

 • Administrativ kunngjøring
 • Endring av art/bransje
 • Endring av bestyrende reder
 • Endring av daglig leder
 • Endring av deltaker
 • Endring av firma Endring av formål
 • Endring av forretningsadresse
 • Endring av forretningsfører
 • Endring av innehaver
 • Endring av kapital
 • Endring av komplementar
 • Endring av norsk representant
 • Endring av partinavn
 • Endring av prokura
 • Endring av revisor
 • Endring av signatur
 • Endring av styre
 • Endring av varighetsdato
 • Endring av vedtektsdato
 • Reinnføring
 • Rettelse av bestyrende reder
 • Rettelse av daglig leder
 • Rettelse av deltager
 • Rettelse av foretaksnavn
 • Rettelse av formål
 • Rettelse av forretningsadresse
 • Rettelse av forretningsfører
 • Rettelse av innehaver
 • Rettelse av kapital
 • Rettelse av komplementar
 • Rettelse av norsk representant
 • Rettelse av prokura
 • Rettelse av revisor
 • Rettelse av signatur
 • Rettelse av styre
 • Rettelse av varighetsdato
 • Rettelse av vedtektsdato
 • Rettelse av virksomhet / bransje

Kreditorvarsel, konkurs, sletting, oppløsing, tvangsavvikling med mer

 • Annullering av registrering
 • Annullering av oppløsning
 • Annullering av sletting
 • Antatt døde foretak
 • Avslutning av bobehandling
 • Avslutning av tvangsavviklingsbo
 • Beslutning om fisjon
 • Beslutning om fusjon
 • Domsbeslutning vedr. ugyldig fisjon
 • Domsbeslutning vedr. ugyldig fusjon
 • Fisjonsplan
 • Fortsettelse av bobehandling
 • Fusjonsplan
 • Innstilling av bobehandling
 • Konkursavslutning
 • Konkursåpning
 • Omgjøring av oppløsning
 • Oppheving av konkurs
 • Oppheving av tvangsavvikling
 • Oppheving av tvangsoppløsning
 • Oppløsing
 • Sletting
 • Sletting av partinavn (vern opphører)
 • Stadfestelse/innstilling av tvangsakkord
 • Tvangsavvikling
 • Tvangsoppløsning
 • Utdeling av konsernbidrag
 • Utdeling av utbytte
 • Varsel om tvangsoppløsning
  (på grunn av manglende styre, daglig leder eller revisor)
 • Varsel om tvangsoppløsning
  på grunn av manglende innsendt årsregnskap
 • Åpning av frivillig gjeldsforhandling
 • Åpning av tvangsakkord
 • Åpning av tvangsavviklingsbo

Endring i kapital

 • Annullering av godkjent årsregnskap
 • Godkjente årsregnskap