Personvern i Proff

For å be om innsyn i hvilke informasjoner vi har registrert om deg, vennligst benytt vår brukervennlige tjeneste som håndterer alle slike henvendelser.

Du får svar innen 30 dager.

Sletting av offentlige data vil ikke bli gjort med henvisning til lov om Enhets- og Foretaksregister (https://lovdata.no/NL/lov/1994-06-03-15/§5)

Proff håndterer data i følgende kategorier:

Offentlig foretaks- og rolle data Proff

Datafelt GDPR-formål Proff Formål Lovhenvisning
Navn Art. 6 e + f Offisielt rolle navn for identifisering https://lovdata.no/NL/lov/1994-06-03-15/§5
Adresse  Art. 6 e + f Offisiell adresse for identifisering https://lovdata.no/NL/lov/1994-06-03-15/§5
Epost  Art. 6 e + f  Offisiell kontakt-epost for den juridiske enheten  https://lovdata.no/NL/lov/1994-06-03-15/§5
Telefonnummer Art. 6 e + f  Offisiell telefonnummer for den juridiske enheten (vasket mot reservasjonsregisteret)  https://lovdata.no/NL/lov/1994-06-03-15/§5
Fødselsdato/år Art. 6 e + f Indentifisere korrekte rollepersoner https://lovdata.no/NL/lov/1994-06-03-15/§7
Kjønn Angi fordeling av kjønn i styre
Longitude og latitude  Art. 6 e + f  Hentes fra adresse https://lovdata.no/NL/lov/1994-06-03-15/§5

Kundedata Proff Forvalt

Datafelt GDPR-formål Proff Formål Lovhenvisning
Navn  Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Adresse  Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Epost  Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Telefonnummer Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Oppfylle kontrakt
 Longitude og latitude  Art. 6 b Hentes fra adresse
Brukerhistorikk  Art. 6 b Oppfylle kontrakt

Kundedata Proff 

Datafelt GDPR-formål Proff Formål Lovhenvisning
Navn  Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Adresse  Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Epost  Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Telefonnummer Art. 6 b Oppfylle kontrakt
Oppfylle kontrakt
Longitude og latitude  Art. 6 b  Hentes fra adresse
Brukerhistorikk  Art. 6 b Oppfylle kontrakt