Offentlige budsjetter

Denne tjenesten gir deg kjennskap til når det er satt av penger til investeringer i kommuner og fylker.

Med offentlige budsjetter blir du varslet når det fattes nye beslutninger om offentlige prosjekter som skal settes i gang i Norge. Dette er mulig ved at vi overvåker offentlige vedtak som leder til anskaffelser fra byråds- og utvalgsmøter.

De offentlige budsjettene gjelder for inneværende år og opptil tre år frem i tid.

For deg som er – eller ønsker å bli – leverandør til det offentlige, gir dette deg verdifull informasjon om hva som skal kjøpes inn de nærmeste årene. Dette gir deg muligheten til å tidlig komme på banen med dine løsninger. Ved innkjøp under nasjonal terskelverdi (100 000 kr) kan kommuner og fylker gå til direkteanskaffelse av varer og tjenester, som vil si at de ikke må kjøre en anskaffelseskonkurranse. I disse tilfellene kan det derfor være svært fordelaktig å komme tidlig inn i prosessen.

Les mer om offentlige budsjetter og hvordan du kan motta det her (Link kommer)