Frister og oppgaver for næringsdrivende

2019 | 2020 | 2021 | 2022

Januar  | Februar  |  Mars  |  April  |  Mai  |  Juni  |  Juli  |  August  |  September  |  Oktober  |  November  |  Desember

Mars 2022

10

MAR

Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året.
15

MAR

15

MAR

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.
30

MAR

Skatteoppgjør – første pulje for ENK er klar

Etterskuddspliktige (AS) vil ikke få skatteoppgjøret før i siste oppgjør som skjer 30. november.

Mai 2022

10

MAI

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 1. kvartal

Januar 2023