Frister og oppgaver for næringsdrivende

2019 | 2020 | 2021 | 2022

Januar  | Februar  |  Mars  |  April  |  Mai  |  Juni  |  Juli  |  August  |  September  |  Oktober  |  November  |  Desember

Mai 2021

10

MAI

31

MAI

UTSATT: Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting – frist for levering

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.

31

MAI

Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.

Oktober 2021

11

OKT

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin

21

OKT

Skatteoppgjør – siste pulje er klar

Næringsdrivende og deres ektefeller får skatteoppgjøret sitt fra 24. juni, og utover høsten. Alle skal få skatteoppgjør innen 1. desember

Januar 2022