Frister og oppgaver for næringsdrivende

2019 | 2020 | 2021 | 2022

Januar  | Februar  |  Mars  |  April  |  Mai  |  Juni  |  Juli  |  August  |  September  |  Oktober  |  November  |  Desember

Mars 2020

10

MAR

Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

Små virksomheter kan søke skattekontoret om å rapportere mva en gang i året.

August 2020

10

AUG

12

AUG

Skatteoppgjør – første pulje for næringsdrivende er klar

Dette er en foreløpig dato for ENK. Det kan bli endringer.
Etterskuddspliktige (AS) vil ikke få skatteoppgjøret før i siste oppgjør som skjer medio oktober.
17

AUG

UTSATT: A-meldingen (arbeidsgiveravgift og finansskatt) – Ny frist for betaling

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale arbeidsgiveravgift og finansskatt utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.
31

AUG

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting – ny frist for levering

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.
31

AUG

Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – ny frist for levering

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.
31

AUG

Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – ny frist for levering

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.
31

AUG

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

September 2020

1

SEP

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – Ny frist for betaling 2. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale 2. termin utsatt til 1. september 2020.

15

SEP

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Januar 2021