Frister og oppgaver for næringsdrivende

2019 | 2020 | 2021 | 2022

Januar  | Februar  |  Mars  |  April  |  Mai  |  Juni  |  Juli  |  August  |  September  |  Oktober  |  November  |  Desember

Januar 2019

Februar 2019

1

FEB

Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår 

Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 1. februar i året etter inntektsåret.
11

FEB

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 4. kvartal
11

FEB

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
15

FEB

Næringsrapport skatt åpner for levering for aksjeselskap

AS kan levere Næringsrapport skatt fra 15. februar
15

FEB

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
18

FEB

Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap gjøres tilgjengelig

Skattemelding for aksjeselskap og øvrige tilhørende skjema/meldinger for AS gjøres tilgjengelig

Mars 2019

11

MAR

Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

Små virksomheter kan søke skattekontoret om å rapportere mva en gang i året.
15

MAR

A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

April 2019

10

APR

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 1. termin
15

APR

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.

Mai 2019

10

MAI

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 1. kvartal
15

MAI

A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
29

MAI

Delegere rettigheter til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen for min bedrift

På altinn.no, velg «Profil» og deleger rettigheter til andre under «Andre med rettigheter til skjema og tjenester»
31

MAI

Næringsrapport skatt – frist for levering

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan bruke Næringsrapport skatt for å levere skattemeldingen.

Januar 2020