Søkehjelp

Proff® fokuserer 100% på bedriftsmarkedet, og er et landsdekkende innkjøpsverktøy for næringslivet i Norge. Her finner man verdiøkt informasjon om potensielle leverandører innenfor 650 business-to-business bransjer.

Hvordan søke?

Proff® tilbyr en rekke søkemuligheter for å finne informasjon om bedrifter og personer i norsk næringsliv.

Du kan blant annet søke på firmanavn, rolleinnehavere eller aksjonærer, eller ved å skrive inn ett eller flere søkeord, f.eks. «markedsføring».

Under finner du en kort beskrivelse av de forskjellige søkene våre.

Bedriftssøk

Proff® Bedriftssøk er et fritekstsøk hvor du kan søke etter leverandører på grunnlag av ett eller flere kriterier som firmanavn, adresse, bransje, telefonnummer, generelle søkelord m.m. Et typisk søk kan bestå av navn på en tjeneste og geografisk beliggenhet, eller firmanavn og geografisk beliggenhet. F.eks. glass Bergen.

I utgangspunktet kan du søke på en nhvilken som helst kombinasjon av

 • Varer/tjenester/bransje
 • Firmanavn eller organisasjonsnummer
 • Telefonnummer
 • Postnummer/poststed

Dersom du ikke får opp de treffene du forventet, anbefaler vi deg å søke med færre søkeord eller å endre på søkeordene.

Velg bransje
Til høyre for søkefeltet ligger en lenke til «Velg bransje» . Her får du en alfabetisk oversikt over våre bransjer. Bransjen fylles direkte inn i feltet for «Varer/tjenester/bransje.» Du kan også fylle inn firmanavn og/eller sted for å avgrense søket ytterligere.

Vis i Excel
øverst på hver treffside ligger det en lenke til «Vis i Excel» . Dette er et enkelt DM-verktøy hvor du kan laste inn inntil 25 leverandører i MS Excel.

Visning av treff
I en treffside vil du ofte finne oppføringer fra flere kilder:

 • bedrifter oppført under bransje fra Proff®, ofte inkludert offisiell informasjon fra Proff Forvalt
 • juridisk firmainformasjon fra Proff Forvalt
 • bedrifter oppført i den alfabetiske oversikten Proff®

Proff® Bedriftssøk

Rollesøk

Her kan du gjøre søk på personer og deres offisielle næringsroller som styreledere, styremedlemmer, aksjonærer etc. Proff® Rollesøk gir deg raskt og enkelt oversikt over næringslivets viktige personer, og dermed bedrifters HR struktur.

Hvordan søke i rollesøk?
Skriv inn navnet på personen du søker.

Trefflisten i rollesøk gir oversikt over alle personer som varer til navnet, og som har en offisiell rolle i næringslivet. Personene vil bli listet opp med etterfølgende fødselsår. Ved å gå inn på den enkeltes person sin firmatilknytning vil man se rollen vedkommende i bedriften i tillegg til kontaktinformasjon osv. om firmaet.

Rollesøket gir deg ikke mulighet til å søke på geografisk beliggenhet eller andre kriterier.

Proff® Rollesøk

Finn oppdrag og anbud

Proff® har også en egen anbudstjeneste. Du kan både søke selv etter anbudsinnbydelser og dessuten velge en løsning hvor du hver dag får tilsendt e-post med oversikt over alle nye anbudsinnbydelser i Norge og resten av Europa. Du bestemmer selv hvilke CPV-bransjer og geografiske områder du vil ha slik informasjon om.

CPV-bransjene er en europeisk standard som er utarbeidet på grunnlag av NACE-bransjene som Brønnøysundregistrene benytter ved registrering av enheter og foretak.

Proff® Anbudssøk

Segmentering (lag lister)

Bruk Proff® Segmentering når du er ute etter å finne bedrifter tilhørende spesifikke kategorier eller segmenter. Skal du bare ha kontaktinformasjon eller regnskapstall for een bestemt bedrift, bør du benytte vårt ordinære bedriftssøk.

Hvordan søke?

Søkekriteriene i Segmentering kan benyttes isolert eller i kombinasjon med hverandre. Husk at hvis du snevrer inn søket for mye, så reduseres antall treff tilsvarende.

Varer/tjenester/bransje er basert på NACE-kode-standarden, og er identisk med den Brønnøysundregistrene opererer med.

I forhold til selskapsform vil standarden være alle, eventuelt kan du avgrense til en type selskapsform. Firmatypen AS gir flest bedrifter som har levert årsregnskap og som tallmaterien forSegmentering benytter seg av.

Totalt leverer ca. 260 000 bedrifter i Norge årsregnskap. Bakgrunnen for at det ikke er flere, er at det ikke er flere som er innleveringspliktige. Enkeltpersonsforetak eksempelvis, leverer sine tall over selvangivelsen.

Vi gjør oppmerksom på at vår abonnementstjeneste Proff Forvalt har ytterligere dybdeinformasjon og søkekriterier tilgjengelig. Har du behov for lister til DM/TM-formål eller analyser, har Proff Forvalt også et utvidet segmenteringsverktøy for bedriftsinformasjon. Du får et godt utvalg av uttrekkskriterier og kan velge hvilken informasjon som skal være med i uttrekket. Proff Forvalt leverer også manuelle lister ved behov.

Proff® -Segmentering

Søk i kart

Proff® tilbyr en kartløsning hvor du kan søke etter en bestemt adresse, finne kjørerute mellom inntil tre punkter samt stedfeste bedrifter m.m.

Våre firmaoppføringer har selvfølgelig også en lenke til visning i kart i tillegg til visning av adressen til firmaet. Klikk på det aktuelle firmanavnet eller «Mer info» i trefflisten.

Proff® Kartsøk

Generelle spørsmål

Jeg får 0 treff på søket mitt?
Grunnen til dette kan være flere, her er de mest vanlige:

 • skrive-/tastefeil
 • personsøk (kun søk på bedrifter, med unntak på Rollesøk)
 • firma har skiftet navn
 • søkeordet finnes ikke i vår database
 • for mange søkekriterier, forsøk å fjerne noe
 • firma er listet i en annen bransje enn den du søkte i
 • firmaet er listet i et annen geografisk område enn angitt i søket
 • telefonnummer som ikke benyttes lenger, internnummer, reservert mot visning på Internett o.l.

Fonetisk søk
Fonetisk søk gir deg forbedret søkefunksjonalitet. F.eks. ved søk på kristoffer under bransjen advokater vil man få treff på både Kristoffersen og Cristophersen.