«Sunn selvkritikk handler om å gå tilbake og analysere en handling, en beslutning eller en aktivitet»