«I dag må selgere jobbe på en helt annen måte for å skape kunderelasjoner»