«Du slipper å bruke tid på å opprette en tradisjonell forretningsplan»