«Ekspertene er enige om at man tar feil dersom man tror at den sirkulære økonomien ikke kommer til å påvirke ens egen bedrift»