Hvordan lykkes med eget firma

En god idé er ofte spiren til en ny bedrift, men det er mye annet som må på plass for å sikre at den lille spiren kan vokse seg stor og blomstre.