«Eiendomsbransjen står også overfor en utfordring når bedriftene minsker sine kontorarealer i takt med at flere jobber hjemmefra.»