«Pandemien kan karakteriseres som det økonomiske motstykket til en skogbrann»