«Hvis du blir rammet av et datainnbrudd, finnes det en veldig kritisk fase […]»