«Jeg tror at nordiske markeder på litt lenger sikt vil komme styrket ut av den vanskelige perioden vi er inne i»