Offentlige beslutninger

Gjennom året foretar det offentlige Norge en rekke beslutninger som leder til innkjøp. Du kan holdes automatisk orientert om disse beslutningene.

Mercell gjennomgår alle møtereferater som publiseres av landets kommunestyrer, fylkesting og bystyrer m.fl. Alle beslutninger som gjelder innkjøp av varer eller tjenester registreres, og kodes så på samme måte som anbudskonkurranser.

Du som leverandør kan dermed motta overvåkning av offentlige beslutninger som kan medføre oppdrag, før det eventuelt kommer ut på anbud. Det vil ventelig publiseres ca 5.000 slike vedtak i Norge per år.

Hva hjelper denne informasjonen deg med?

  • Du mottar informasjon i forkant av at innkjøp eventuelt kommer på anbud. Du kan da ta kontakt i forkant for å høre mer og vise din løsning.
  • Ikke alle innkjøp som vedtas har så stor verdi at de kommer på anbud, men blir direkteanskaffet. Tidlig innsalg er da viktig.
  • Du får oversikt over hva som skjer i ditt nærmarked.
  • Du får direkte salgsleads å jobbe med.

Les mer om offentlige beslutninger og hvordan du kan motta det her.